Privacy Statement

Privacy Statement

Creative Software Solutions hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt of die namens onze klanten aan ons worden verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we  verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Creative Software Solutions is een handelsnaam van CreaDevo b.v, gevestigd aan de Boekweithof 9, 3882 GR in Putten, ingeschreven onder handelsregisternummer 71631380.
CreaDevo B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

Hoe komen jullie aan mijn persoonsgegevens?

Wij ontwikkelen software voor bedrijven – en wij voeren vaak ook het beheer over de software en de data. Daarmee is onze klant de verantwoordelijke en zijn wij de verwerker. Met al onze klanten sluiten wij daarom een Standaard Verwerkingsovereenkomst waarin wij alle afspraken volledig AVG-proof vastleggen.
Het kan zijn dat een klant zelf geen Functionaris Gegevensverwerking heeft. Dan kunnen wij deze functie voor hen invullen omdat onze beheerders ook zijn ingeschreven als Functionaris voor de Gegevensbescherming bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat wordt er dan precies vastgelegd?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw account(s) en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Creative Software Solutions verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die diensten afnemen bij onze klanten, websitebezoekers, of derden die contact opnemen middels de helpdeskfunctie op de website(s).

Creative Software Solutions verzamelt namens onze klanten in elk geval de volgende persoonsgegevens:

• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
• Inhoudelijke gegevens van de websitesite die U gebruikt;
• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt bij onze klaten , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

Op basis van welke grondslag verwerkt Creative Software Solutions persoonsgegevens?

Creative Software Solutions verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten.
Creative Software Solutions verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van de klant van Creative Software Solutions. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Creative Software Solutions haar klanten en hun websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Tenslotte kan Creative Software Solutions persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Creative Software Solutions persoonsgegevens?

Creative Software Solutions verwerkt voor haar klanten persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen onze directe klant en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
• Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Privacy by Design

Met het ontwerp van de databases is al rekening gehouden met het feit dat Privacy van uw gegevens belangrijk zijn. Zo worden uw gegevens pas na pseudonimisering (niet omkeerbaar) opgeslagen in een database die is bedoeld voor management informatie. Ook als wij relevante gegevens uit een database willen gebruiken voor gebruik in een testomgeving dan worden deze gegevens gepseudonimiseerd. Uw persoonsgegevens worden dus nooit als proefgegevens gebruikt in databases en omgevingen die u niet kent en niet kunt (in)zien.

Bewaartermijnen

Creative Software Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Creative Software Solutions hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Partijen die uw gegevens namens Creative Software Solutions verwerken doen dit op de manier zoals Creative Software Solutions hen voorschrijft.
Creative Software Solutions verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens nooit aan derden.

Cookieverklaring

Creative Software Solutions maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert.

Beveiliging

Creative Software Solutions hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Hiervoor zijn verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. De belangrijkste maatregelen zijn (maar niet uitputtend opgesomd) : het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door in onderstaand formulier uw gegevens in te vullen.
Uw gegevens komen daarmee wel direct in ons klanten-ticketing systeem, dan hebben wij u daarover vast geïnformeerd 😉

Creative Software Solutions streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Creative Software Solutions met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer.

Wijzigingen privacy statement

Creative Software Solutions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op onze pagina Privacy Statement