Samenwerking met DutchWyse BV

DutchWyse – ICT Dienstverlener regelt onze hosting

Cloud services

Voor software ontwikkeling en het aanbieden van de saoftware aan de gebruikers van het systeem is een goede infrastructuur essentieel. Veel van onze klanten hebben zelf geen rekencentrum en maken gebruik van onze diensten voor hosting via een cloud. Wij hebben gekozen voor samenwerking met DutchWyse BV en maken gebruik in die samenwerking van hun infrastructuur:

  • Voor onze eigen ontwikkel en test omgevingen
  • Voor klant omgevingen als partijen er voor kiezen om het aanbieden van software via de cloud uit te besteden aan ons.

Dienstverlening

De samenwerking met Dutchwyse is inmiddels meer dan een jaar oud. en opvallend hier: in dat jaar is er geen enkele verstoring geweest. Alle faciliteiten, bestaande uit ontwikkel- en testomgevingen, klant omgevingen, security en backup hebben ons tot nu toe nog nooit in de steek gelaten. We zijn cvolledig up-to-date en strak beveiligd tegen inbraak, datalekken en pogingen om via DDOS de services te ondermijnen.