Dienstverlening: Creative Software Services

Creative Software Services

Creative Software Solutions bouwt software voor MKB. Wij doen dit slim, snel, goedkoop en met passie. Daar zijn we goed in. Wij maken offshore voordelen bereikbaar voor MKB zonder de zorgen over offshoring. Onze methode werkt en MKB bedrijven zien dat terug in onze diensten en onze spectaculair lage prijzen. Maar we doen meer: onze Creative Software Services dekken de volledige lading van onderhoud en beheer van uw software systemen, hosting, technisch en functioneel beheer, klant-interactie rond het gebruik van uw systemen en maatregelen in het kader van de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

Web en Mobiele Applicaties ontwikkelen

We ontwikkelen slimme, goed onderhoudbare software voor elke toepassing. Door onze unieke samenwerking met ByteScrum Ltd en DutchWyse BV bieden we full service oplossingen: ontwikkeling, applicatie beheer, hosting. Alles in een hand en tegen een zeer concurrerende prijs. Zowel SAAS oplossingen uit de cloud als mobiele apps voor IOS en Android. Meer weten? klik hier

 

Operationeel Management: minimaliseren van verstoringen in uw systemen

Na het ontwikkelen van Web en Mobiele Applicaties nemen we het systeem graag in beheer. Wij lossen storingen op, passen de software aan wanneer er nieuwe functies nodig zijn en verbeteren de software aan de hand van nieuwe technische mogelijkheden. Een helder contract met afspraken, reactie en oplostijden borgt voor u de beschikbaarheid van uw systeem.

 

Functioneel Management: blijvende connectie met uw business

Naast Software Ontwikkeling voor Web en mobiele Applicaties en Operationeel Management voeren we ook het functioneel beheer uit. Alle wijzigingen die nodig zijn om de software blijvend aan te laten sluiten op uw business worden door ons uitgevoerd: of het nu gaat om beheer van data, toevoegen van gebruikers of onderhoud op de webshop: Creative Software Solutions regelt het voor u.

 

AVG Management: Zekerheid voor uw gebruikers en voldoen aan de eisen van de wet

De nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt eisen aan het gebruik van data van personen die uw systemen gebruiken. Deze eisen hebben betrekking op toestemming, bewaartermijnen, veiligheid. De wet stelt dat iemand verantwoordelijk is voor Gegevenssbescherming en het bijhouden van bewerkingsovereenkomsten, register van verwerkingen, uitvoeren van gegevensbescherming effectberoordelingen. Creative Software Solutions voert deze taak uit voor haar klanten. Wij houden de noodzakelijke registers van verwerking bij. Wij melden eventuele datalekken en pogingen daartoe aan de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen alle acties daarom heen af. Wij zorgen ervoor dat alles ten behoeve van AVG op orde is zodat wij ervoor kunnen zorgen dat een boete van 4% van uw omzet (of 20 miljoen euro) niet aan u opgelegd zal gaan worden.

 

Klantmanagement: Iedere vraag of melding wordt een moment voor tevredenheid

Gebruikers, in welke vorm dan ook, moeten worden ondersteund in het werken met uw systeem. Wij verzorgen voor de gebruikers alle communicatie en support in het gebruik van uw systeem. Gebruikers kunnen vragen stellen ,verstoringen melden, wensen uiten. Wij registreren alles, lossen verstoringen op, geven instructies en noteren alle wensen. Alles wordt gerapporteerd aan u en wij adviseren over verbeteringen in het systeem, de impact van klantwensen en de oplossingen voor verstoringen. Volledige ontzorging van alle systeem klant interactie.

 

Data Analyses en Big Data transformaties

Veel klantsystemen bevatten data die bruikbaar is voor het genereren van management informatie en voor publicaties en analyses. Het gebruiken van deze data is niet altijd simpel en vraagt vaak grondige kennis van de structuren van de data. Daarbij kunnen we van dienst zijn. We stellen data beschikbaar aan geautoriseerde gebruikers in de vorm van datasets die voldoen aan de vraagstelling en in overeenstemming met de toestemming van de gebruikers. We leveren dat in ruwe data, maar ook in PowerBI tools. Bruikbare informatie ter ondersteuning van besluitvorming, marketing en sales, operationele vragen en publicaties van maatschappelijk belang.