Data Analyse en Big Data transformaties

Data Analyse en big data beheer is iets wat veelal geassocieerd wordt met grote bedrijven. Wij zijn van mening dat ook MKB en MKB+ bedrijven veel kunnen doen met de data die zij verzamelen in een applicatie die door ons is ontwikkeld. Het doel daarbij is altijd: ‘wat kunnen we leren uit de gegevens die in ons systeem zijn opgeslagen en hoe passen we dit geleerde toe in onze bedrijfsvoering’.

Data analyse in drie stappen

Data analyse in drie stappen

Wij helpen daar graag bij door de opzet en ontwikkeling van gegevens uit de applicatie in een bruikbare vorm aan te bieden. We hanteren daarbij een model in drie fasen:

  • data modellering,
  • gegevens in het model stoppen
  • analyse van de resultaten.

Datamodellering

Dit is een belangrijke eerste stap in het gebruiken van de data van het systeem: wat is de samenhang van de gegevens in het systeem en op welke wijze kunnen we gegevens combineren zodat deze bruikbare informatie oplevert waarmee sturing op de bedrijfsvoering mogelijk is. Deze stap is vrij technisch en geeft al direct aan of er voldoende reden is voor een bedrijf om verder te investeren in de analyse van de data.

Bij de ontwikkeling van een systeem houden we hier al rekening mee en zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk van de data wordt bewaard op een goed te ontsluiten manier.

De bruikbaarheid hangt uiteraard af van de vraag die beantwoord moet worden.

Grafische weergave zegt meer

Grafische weergave zegt meer

Nadat het modelleren is gedaan (een éénmalige actie) kan het model gevuld worden met de beschikbare gegevens van het systeem en wordt de informatie zichtbaar.

Er volgt dan nog het vertalen van de ruwe informatie naar een presenteerbaar model. Zoals bijvoorbeeld dit:

Een dergelijke grafiek zegt veel meer dan het tabelletje waarop het gebaseerd is en levert in één oogopslag meer inzicht in de gegevens.

Data Analyse en presentatie van de resultaten

Het uiteindelijk analyseren van de resultaten en het concluderen vanuit de data is een proces dat niet uit handen gegeven kan worden. Wij zorgen ervoor dat de vraag helder is en dat de gegevens op een duidelijke en snelle manier getoond worden in bruikbare informatie.

De conclusies vanuit de gegevens kunnen we nog trekken en dan stopt onze taak en  is het aan het bedrijf om er de juiste conclusies aan te verbinden.