Samenwerking met ByteScrum

ByteScrum – Offshore Software Ontwikkeling

Offshore werken met een bedrijf in India

ByteScrum teamleden

Team van ByteScrum in India

Onze samenwerking met ByteScrum is de basis voor ons succes. Echter, veel mensen zullen direct bij het idee dat je samen met mensen in India software bouwt roepen: ‘dat werkt niet, het is wel goedkoop maar de kwaliteit is niet in orde’. Wij hebben inmiddels laten zien dat deze mening niet opgaat voor onze samenwerking met ByteScrum in Lucknow, India.

Werken met ontwikkelaars in India vergt een paar spelregels, die we strak hanteren.

  1. We praten dagelijks met elkaar over wat er in die week moet gebeuren en elke dag hebben we een formele stand-up meeting. Daar komt aan de orde wat er gereed is, wat er nog gebouwd moet worden en welke vragen en keuzes er nog moeten worden gemaakt.
  2. Er wordt een scrumboard bijgehouden met alle lopende opdrachten. Als iets gereed is dan wordt het gereed gezet voor test. Na de test is het gereed voor productie of gaat het terug naar de scrum voor reparatie.
  3. Elk ticket van een klant vraag of probleem wordt doorgezet naar de oplosgroep.  Ook hier is dagelijkse afstemming over.

Er zijn culturele verschillen tussen Indiërs en Nederlanders. Training van beide kanten heeft geholpen om die verschillen duidelijk te maken. Je kunt dergelijke verschillen niet oplossen maar als iedereen weet van elkaar waar de verschillen zitten is het een kleine stap om er rekening mee te houden.

Het model van onshore – offshore software ontwikkeling

Ontwikkelmethodiek voor software

Ontwikkeling van software in een hybride offshore model

In het samenwerkingsmodel dat is ontwikkeld is de fase Scrum Ontwikkeling essentieel geweest. Alle functionaliteit is geschreven in user stories conform het model:

ALS   <rol>
WIL IK   <actie; bijvoorbeeld informatiebehoefte vastleggen, raadplegen, bijwerken, verwijderen>
ZODAT   <te bereiken resultaat>.

Deze stories zijn vervolgens opgedeeld in sprints van twee weken. Meerdere programmeurs zijn er mee aan de slag gegaan en dagelijks is er een zogenaamde ‘stand up meeting’ gehouden via Skype. Daarmee is de voortgang, de kwaliteit en juistheid geborgd van iedere ontwikkeling.

In dit hybride model is het grote voordeel dat de eigenaar van het systeem (de opdrachtgever) nooit contact heeft met mensen in India. Daarmee worden taalbarrières en cultuurverschillen die kunnen leiden tot misverstanden voorkomen.

Inmiddels is de samenwerking met ByteScrum zodanig ontwikkeld dat er van cultuurverschillen nauwelijks sprake meer is. Zij zijn een beetje Nederlandser geworden en wij een klein beetje meer Indisch. Zij vragen ons naar de resultaten van het voetballen en wij juichen mee met de prestaties van de Indiase Cricketploeg.

 

Regelmatig even naar India

Een van de dingen die we doen is regelmatig even naar India reizen. De volgende trip wordt altijd direct gepland na de laatste. Dat houdt de aansluiting tussen CreaDevo en Bytescrum in stand. Weten met wie je werkt en voor wie je werkt is niet alleen in Nederland van belang, maar juist ook in India.