AVG Management voor klanten

De AVG is operationeel

Op 25 mei is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Dat heeft impact op alle bedrijven in de EU die persoonsgegevens verwerken. En welk bedrijf doet dan nu niet? De richtlijnen waren eigenlijk al een paar jaar van kracht, maar doordat er strengere handhaving is aangekondigd stond het toch ineens op de agenda bij veel bedrijven: Moet ik iets doen? Doe ik het eigenlijk wel goed? Doe ik wellicht dingen die niet, of net niet mogen? Misschien wil je daar wel helemaal niet bezig zijn: wij kunnen deze activiteit als uitbreiding op een standaard beheercontract voor U oppakken.
Als onze medewerkers in Nederland zijn geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Functionaris Gegevensverwerking.

Hoe ziet onze dienstverlening er uit?

Wij kunnen voor u de AVG taken uitvoeren. Dit betekent dat wij met u een verwerkingsovereenkomst aangaan en dat wij de data van uw bedrijf nadat wij voor u een systeem hebben ontwikkeld, zullen gaan beheren. Wij melden ons aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als uw functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Tevens voeren wij voor u een impact analyse uit op wijzigingen die in uw systeem moeten worden aangebracht. Indien nodig stemmen we dit zelfs namens en voor u  af met de AP als er grote impact is op de privacy.

Weten hoe u er voor staat?

Hierna volgt een link naar de site van de Autoriteit Persoonsgegvens. Via deze link kunt u zelf kijken of er maatregelen nodig zijn in het kader van de AVG. U kunt deze regelhulp hanteren en, als u hier met ons over wilt praten, het document dat uit deze hulp komt naar ons toesturen.

Regelhulp voor het bepalen van maatregelen in het kader van AVG

Stuur de resultaten door naar info@creadevo.com . Wij nemen dan contact met u op en maken een afspraak. Het kan maar beter geregeld zijn.